Mastektomie

Co je mastektomie?

Mastektomie je částečné nebo celkové odstranění prsní žlázy. Lékař ji doporučuje v případě hrozícího nebo již přítomného karcinomu prsní žlázy. U mužů ji provádí v rámci léčby gynekomastie. 

Jak probíhá ablace prsu?

Ablace prsu je odstranění celého prsu i s mízními uzlinami z přilehlé podpažní jamky. Důvodem je diagnóza karcinomu mléčné žlázy. Zákrok se provádí v celkové anestezii, rozsah odebrané tkáně určí lékař podle velikosti nádoru a jeho mikroskopické struktury. Chirurg pro odstranění postižené tkáně použije mírně šikmý nebo příčný řez. 

Co je parciální mastektomie?

Částečné (parciální) odstranění prsní tkáně. Provádí se u karcinomu prsu. Chirurg při parciální mastektomii odstraní primární nádor i s tzv. bezpečnostním pruhem tkáně. Částečnou mastektomii vždy doplňuje série ozařování (radioterapie), která má zničit případné nádorové buňky. Operace trvá obvykle 2 až 3 hodiny.