Rekonstrukce prsu

Rekonstrukce prsu se provádí u žen, které v rámci onkologické léčby podstoupily chirurgické odstranění celého prsu (mastektomii). Existují různé formy rekonstrukce, buď pomocí vlastní tkáně, nebo implantátem (expandérem). Rekonstrukce prsu vždy představuje poměrně náročnou operaci, častěji několik operací v různých časových intervalech. Vzhledem k tomu není vhodná pro všechny pacientky. Vše vyžaduje pečlivou rozvahu, o zákroku obvykle rozhoduje konzilium lékařů. Ideální variantou je zahájit rekonstrukci hned v době odstranění prsu, v rámci jedné operace (tzv. okamžitá rekonstrukce). Pokud to není možné, provádí se rekonstrukce prsu později (tzv. odložená rekonstrukce). Po zahojení obnoveného prsu se nově vytváří i bradavka a dvorec. Zákrok vyžaduje vždy celkovou anestezii a je hrazen ze zdravotního pojištění. Operace se provádí na specializovaných pracovištích v rámci nemocnic. Hrozí zde totiž vyšší riziko komplikací.